RSS
 

Domov

Vítame Vás na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Pavla Vöröšváryho, advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4549. Táto kancelária je prevádzkovaná s cieľom poskytovať čo najefektívnejšie, najkvalitnejšie a komplexné právne služby temer vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku. Dôraz kladieme na individuálny prístup k požiadavkám každého klienta, serióznosť, profesionalitu a tým aj maximálnu spokojnosť s poskytovanými službami. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby na značne nadštandardnej úrovni so zabezpečením maximálnej miery diskrétnosti, časovej flexibility a nezávislosti advokátskeho povolania. Naša odmena je vždy stanovená dohodou s klientom s prihliadnutím na jeho individuálne potreby a možnosti. Za súčinnosti so spolupracujúcimi advokátskymi kanceláriami ako i odborníkmi z rôznych iných sfér venujeme náležitú starostlivosť klientom z celého územia Slovenska i zahraničia. Advokátska kancelária pri svojej činnosti v jednotlivých prípadoch úzko spolupracuje so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, audítormi, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami, vďaka čomu dosahuje vysokú efektivitu pri komplexnom riešení zverených prípadov. Rovnakú kvalitu našich služieb ponúkame i zahraničným klientom v anglickom jazyku za nezmenené ceny.

Comments are closed.