RSS
 

Ceny

Naším klientom ponúkame možnosť riešiť ich právny problém za dohodnutú tarifnú odmenu, ktorá bude nižšia, ako je tarifná odmena za právne služby vyplývajúca priamo zo zákona. 

V konkrétnych prípadoch najmä pri vymáhaní pohľadávky je možné po dohode tiež aplikovanie tzv. podielovej odmeny, čo znamená že klient nám uhradí dohodnutú percentuálnu odmenu až z reálne vymoženej tzn. uhradenej pohľadávky od dlžníka resp. protistrany. To znamená že vopred nám klient odmenu neuhrádza.     

Najmä s obchodnými spoločnosťami je možné tiež uzavretie dohody o paušálnej odmene. Paušálna odmena v dohodnutej primeranej výške sa vypláca mesačne za komplexné alebo dohodou špecifikované právne poradenstvo v ich podnikateľských veciach.

Vymáhanie pohľadávok s 50 % zľavou zo súdneho poplatku  alebo prípadným oslobodením od platenia súdneho poplatku.

Cena za založenie a zápis S.R.O. : 300 eur vrátane všetkých súdnych a správnych poplatkov (bližšie k cene na stránke “ZAKLADANIE S.R.O.”).  Cena za vykonanie zmeny v S.R.O. vrátane jej návrhu do obchodného registra: 160 eur. Naše bezkonkurenčné ceny za prevod alebo zrušenie S.R.O. sú uvedené na stránke “ZRUŠENIE S.R.O.”.    

Kúpne alebo darovacie zmluvy o prevode nehnuteľností: od 100 eur vrátane návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 

Poskytovanie právnych rád (v cene od 15 eur do 30 eur).

Comments are closed.