Osoba s perom vedľa kladiva sudcu

Právne poradenstvo

Spisovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správu majetku klientov, obhajobu obvinených v trestnom konaní, autorizovanie zmlúv o prevode nehnuteľností za primeranú odmenu určenú dohodou, ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Online poradňa

Naším terajším aj budúcim klientom ponúkame tiež možnosť získať právnu radu ohľadom konkrétneho problému poskytovanú on-line, tzn. prostredníctvom elektronickej komunikácie cez e-mail, bez nutnosti osobnej návštevy našej advokátskej kancelárie.

Osoba píše na notebooku
Osoba vyplní dokument

Zakladanie s.r.o.

Ponúkame Vám týmto založenie Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu so zápisom do obchodného registra. Naše služby konkrétne zahŕňajú vypracovanie všetkých písomných dokumentov potrebných k založeniu Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu s návrhom na zápis do obchodného registra a…

Zrušenie s.r.o.

V prípade ak sa spoločník s.r.o. rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v danej s.r.o., má na výber z niekoľkých možností ako tento krok realizovať. Jedná sa o rozhodnutie, ktoré má svoje právne následky a ktoré vieme s klientom prekonzultovať a poradiť mu.

Osoba dokument podpíše
Ruka vystretá

Vymáhanie pohľadávok

V oblasti vymáhania dlhov fungujeme už od roku 2005 a za túto dobu sme vyvinuli ten najúčinnejší systém maximalizujúci šance na reálne vymoženie Vašej pohľadávky. Za týmto účelom spolupracujeme s mnohými advokátkymi kanceláriami, so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, audítormi, tlmočníkmi,…

Kto sme?

Vítame Vás na stránke advokátskej kancelárie JUDr. Pavla Vöröšváryho, advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4549. Táto kancelária je prevádzkovaná s cieľom poskytovať čo najefektívnejšie, najkvalitnejšie a komplexné právne služby temer vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku. Dôraz kladieme na individuálny prístup k požiadavkám každého klienta, serióznosť, profesionalitu a tým aj maximálnu spokojnosť s poskytovanými službami. Našim hlavným cieľom je poskytovať právne služby na značne nadštandardnej úrovni so zabezpečením maximálnej miery diskrétnosti, časovej flexibility a nezávislosti advokátskeho povolania. Naša odmena je vždy stanovená dohodou s klientom s prihliadnutím na jeho individuálne potreby a možnosti.

Čítať viac

Právna poradňa on-line