Zakladanie s.r.o.

Zakladanie a zápis s. r. o. do Obchodného registra

Ponúkame Vám týmto založenie Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu so zápisom do obchodného registra. Naše služby konkrétne zahŕňajú vypracovanie všetkých písomných dokumentov potrebných k založeniu Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným spolu s návrhom na zápis do obchodného registra a potrebných písomných príloh k tomuto návrhu, pričom všetky tieto dokumenty vypracováva priamo advokát. Založenie Vašej spoločnosti môžeme vybaviť na “diaľku” prostredníctvom e – mailovej komunikácie alebo telefónu, pritom je však na Vás či zvolíte aj osobné stretnutie v našej kancelárii, alebo nás budete kontaktovať telefonicky.

 

Osoba vyplní dokument