Vymáhanie pohľadávok

V oblasti vymáhania dlhov fungujeme už od roku 2005 a za túto dobu sme vyvinuli ten najúčinnejší systém maximalizujúci šance na reálne vymoženie Vašej pohľadávky. Za týmto účelom spolupracujeme s mnohými advokátkymi kanceláriami, so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, audítormi, tlmočníkmi, účtovnými a daňovými poradcami, vďaka čomu dosahujeme vysokú efektivitu pri komplexnom riešení Vášho prípadu.

Pokiaľ sa tak rozhodnete, naša odmena môže byť uhradená až po vymožení Vašej pohľadávky od dlžníka. Vzhľadom k praxi v obore v trvaní temer 20 rokov vieme, ako efektívne dosiahnuť Vašich cieľov. Vyriešime Vaše problémy s dlžníkmi tou najrýchlejšou cestou a vrátime Vám peniaze. 

Ruka vystretá